Kies het daktype

?
 • kies een gebouw met een dak dat u interessant lijkt
 • het gekozen gebouw kunt u draaien door te klikken en slepen op het model
 • door op de RESET-knop aan de rechterkant van het scherm te klikken, brengt u alle instellingen van de calculator naar de begininstellingen op eender welk moment van uw werk

Voer de dakafmetingen in

?
 • geef de afmetingen van het dak in (in blauw aangemerkt)
 • de P-waarde in de laatste regel toont de totale dakoppervlakte waarvan het water afgevoerd moet worden
 • bij het opgeven van onjuiste gegevens, ontvangt u een waarschuwing op het scherm

Bepaal de positie en de lengte van de afvoerpijpen

?
 • duid de plaatsen aan, waar u de afvoerpijpen wil plaatsen
 • schuif met de cursor over de muur van het gebouw en bepaal de afstand tussen de pijp en de rand van het gebouw
 • sla de ingevoerde gegevens op door te klikken 
 • draai het gebouw indien u een pijp wil toevoegen aan een andere muur
 • geef de hoogte tot aan de dakoversteek, diens lengte alsook de dikte van de isolatie van het gebouw

Breng de cursor op de muur van het gebouw en bepaal de positie van de afvoerpijp. Draai met het gebouw als je een andere afvoerpijp aan een andere muur wil aanbrengen.

 • bepaal de positie van de afvoerpijpen

Kies het dakgootsysteem

?
 • kies het dakgotensysteem dat u interesseert uit de Galeco offerte door op het desbetreffende veld rechts van de systeemnaam te klikken
 • alleen deze systemen en afmetingen die het regenwater van de berekende dakoppervlakte af kunnen voeren, zijn actief. De systemen die het regenwater – omwille van te kleine afmetingen – niet af kunnen voeren, zijn niet actief
 • Afmetingen van de dakgoot / pijp
 • 6
 • 3
 • 4
 • 5
 • 2
 • 7
 • Afmetingen van de dakgoot / pijp
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Afmetingen van de dakgoot / pijp
 • 13
 • 14
 • 15
 • Afmetingen van de dakgoot / pijp
 • 17
 • Afmetingen van de dakgoot / pijp
 • 16
 • Afmetingen van de dakgoot / pijp
 • 1

Resultaten van de berekeningen

?
 • de resultaten van de berekeningen worden in een spreadsheet bewaard die u op uw computer kunt opslaan door aan de rechterkant van het scherm op Excel te klikken.
elementen nummer

Dakoppervlakte: m2

Het gekozen dakgootsysteem:

Excel weergave

Om de calculator te bedienen hebt u een nieuwe browser nodig waarbij ten minste:

Internet Explorer 11 Firefox 27 Opera 15 Chrome 18 Safari 7

Bij oudere browsers kunnen de elementen van de calculator slecht weergegeven worden.

Sluit af