Vyberte typ strechy

?
 • Vyberte domso strechou aká Vás zaujíma.
 • Môžeteotáčaťvybranýdomchytajúcaťahajúckurzorompomodeli.
 • Tlačidlo RESET na pravej strane obrazovky vám umožní obnoviť nastavenia kalkulačky kedykoľvek počas prace.

Zadajte rozmery strechy

?
 • Zadajte rozmery strechy označené na modro.
 • Hodnota P v poslednom riadku ukazuje celkovú plochu strechy pre odvedenie dažďovej vody.
 • V prípade chybných údajov sa objaví príslušná správa.

Určite polohu a dĺžku zvodových rúr

?
 • Vyberte miesto, kde plánujete inštaláciu zvodových rúr.
 • Poznač kurzor stenu budovy a určenie vzdialenosti zvodových rúr od okraja budovy.
 • Uložte zadané údaje kliknutím na tlačidlo .
 • Otočte budovu, ak chcete pridať zvodovú rúru na ďalšiu stenu.
 • Zadajte výšku odkvapu a jeho dĺžky, a hrúbku izolácie budovy.

Poznač kurzor stenu budovy a určenie vzdialenosti zvodových rúr od okraja budovy. Otočte budovu, ak chcete pridať zvodovú rúru na ďalšiu stenu.

Určite pozície zvodových rúr

Vyberte odkvapový systém

?
 • Vyberte odkvapový systém Galeco v ponuke zaškrtnutím políčka vpravo.
 • Aktívne sú len také systémy a veľkosti, ktoré sú schopné optimálne odviesť dažďovú vodu s vypočítanej strechy. Systémy, ktoré nie sú schopné odviesť vodu kvôli svojej malej veľkosti sú neaktívne.
 • Rozmery žľabu / zvodovej rúry
 • 6
 • 3
 • 4
 • 5
 • 2
 • 7
 • Rozmery žľabu / zvodovej rúry
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Rozmery žľabu / zvodovej rúry
 • 13
 • 14
 • 15
 • Rozmery žľabu / zvodovej rúry
 • 17
 • Rozmery žľabu / zvodovej rúry
 • 16
 • Rozmery žľabu / zvodovej rúry
 • 1

Výsledky výpočtu

?
 • Výsledky výpočtu sú uložené v tabuľke, ktorú si môžete stiahnuť do počítača kliknutím na zhrnutie EXCEL na pravej strane obrazovky.
Prvky Ilość

Plocha strechy: m2

Vyberte odkvapový systém:

Zhrnutie Excel

Do obsługi Kalkulatora wymagana jest nowoczesna przeglądarka w wersji co najmniej:

Internet Explorer 11 Firefox 27 Opera 15 Chrome 18 Safari 7

U starších prehliadačov prvky kalkulačky nemusia byť zobrazené správne.

Zamknij